top of page

Personværnerklæring for
NXT Catch AS

NXT CATCH AS er en produkt-/tjenestetilbyder som tilbyr salg, leasing av digitale bøyesystemer som skal bidra til en mer økonomisk og bærekraftig forvaltning av havets ressurser som gagner brukerne og samfunnet ellers. Etter personvernlovgivningen er NXT CATCH AS behandlingsansvarlig for persondata.

 

Dersom vi gjør større endringer som vil ha betydning for ditt personvern, vil vi varsle deg ved å sende ut en epost, eller legge ut et varsel på våre digitale plattformer på nettside og SoMe.  Vi oppfordrer deg til å jevnlig lese igjennom personvernerklæringen for å holde deg oppdatert.

Siste endring: 2023.01.13.

NXT CATCH AS er et norsk selskap med org.nr. 920 472 346, med forretningsadresse; Torksevingen 17, 2819 Gjøvik, Norge og drifter domener som er tilknyttet nettsteder som nxtcatch.no, og nxtcatch.com samt applikasjoner som knyttes til disse nettstedene og SoMe plattformer. Denne personvernerklæringen gjelder alle våre tilgjengelige digitale plattformer uavhengig av hvilket medium som benyttes ved bruk av produkt-/tjenestene.

 

Formålet med Personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen skal hjelpe deg til å forstå hvilke personopplysninger vi samler inn, hvorfor vi samler dem inn og hvordan vi oppbevarer og sletter dine opplysninger.  Personvernerklæringen er en integrert del av våre brukervilkår som du som bruker av våre produkt-/tjenestetilbud må akseptere når du registrerer deg. Når du registrerer deg som bruker av NXTC’s produkt-/tjenesteløsninger vil vi be om informasjon som kan identifisere deg som person som for eksempel fødselsnummer, e-postadresse, gateadresse, telefonnummer etc.

I produkt-/tjenesteløsningen kan administrator/bruker som har tilgang til «Min side», registrere tilgang til andre personer med definerte graderte tilganger. Husk at du selv er behandlingsansvarlig for andres persondata som du bruker eller lagrer ved å bruke produkt-/tjenesten.

Definisjoner og forkortelser vi bruker i denne personvernerklæringen

NXT CATCH AS omtales som NXTC, oss, vi, vårt, vår og våre.

Med bruker, kunde, klient, administrator, seer, du og deg så mener vi alle besøkende til NXTCs som gir oss tilgang til og legger igjen kontaktinformasjon som f.eks. e-post ved abonnement av nyhetsbrev, oppretter en brukerprofil, er betalende abonnent.

Med «medium» mener vi alle digitale enheter som kan benyttes til å bruke våre produkt-/ tjenesteløsninger som f.eks. mobil, nettbrett, PC og deres tilhørende operativsystem.

«Informasjonskapsler» (Cookie) er en liten mengde data som lagres i brukerens nettleser på det mediet som benyttes når du besøker våre digitale plattformer. Les mer om Cookies

«Digital Plattform» definerer vi som de stedene som du kan oppnå kontakt og besøke oss digitalt. Herunder nettsteder, SoMe som Instagram, Facebook etc. nedlastbare applikasjoner, tilkobling via API.

 

Hvilke personopplysninger behandler NXTC?

Vi mottar, samler inn og lagrer all informasjon du legger inn på våre digitale plattformer eller gir oss på annen måte. Dette kan være «ikke-personlig informasjon» og «persondata». Ikke-personlig informasjon består av informasjon som ikke kan brukes til å identifisere deg personlig. Dette kan være plattformtyper, URL-er, og andre anonyme brukerdata.

 

Persondata er informasjon som NXTC kan bruke til å identifisere deg som individ. Det vil være grunnleggende kontaktinformasjon som navn, adresse, telefonnummer, e-post og demografisk informasjon. Brukere og webtrafikk som innloggings-ID, brukernavn og IP adresse. Selskapet du jobber i, posisjonsdata, tilganger til produkt-/tjenesteløsningen. Betalingsinformasjon som du benytter deg av. Innhold du har lastet opp eller delt på NXTCs digitale plattformer som for eksempel bilder, kommentarer, likes, artikler og videoklipp. Statistikk som viser hvordan brukerne anvender våre produkt-/tjenesteløsninger som vi tilbyr. Vi kan bruke programvareverktøy for å måle og samle inn økt/sekvens-informasjon, inkludert sideresponstider, hvor lenge enkelte sider blir besøkt, sideinteraksjonsinformasjon og metoder som brukes for å surfe bort fra siden.

NXTC behandler ikke sensitive personopplysninger om deg.

Hvorfor og hvordan behandler vi personopplysninger?

NXTC behandler dine personopplysninger ut ifra ulike formål vi ønsker å oppnå med din dialog med oss. Grupperingene er eksempler på hvilke type personer vi samler data om, hvorfor vi samler og hva vi bruker innsamlet data til.

Når NXTC samler inn og behandler personopplysninger med formål som kundesupport, sikkerhet, forbedring av brukeropplevelser samt når du stiller som kontaktperson for en potensiell eller eksisterende kunde eller leverandør av varer og tjenester. Dette er en legitim interesse som NXTC har for å kunne oppfylle inngåtte avtaler og alle personopplysninger behandles ut ifra et forretningsformål som vi mener ikke vil være i konflikt med dine rettigheter som privatperson.

Våre legitime interesser ligger også i at vi behandler dine personopplysninger som du gir oss tilgang til når du melder deg på webinarer, kurs, billetter til arrangementer eller annet innhold som du søker på eller laster ned fra våre nettsider. Vår legitime interesse ligger i å kunne gi deg korrekt innhold, til riktig sted og tid samt administrere dine henvendelser.

Du kan også gi oss samtykke til å oppbevare og behandle dine personopplysninger i forbindelse med f.eks. jobbsøknader, åpne søknader. Mer info om dette under avsnittet «Rekruttering».

 

Kjøp og levering av produkt-/tjenesteløsninger med kunder, leverandører og selskaper vi samarbeider med.

Typisk for denne gruppen vil vi samle inn persondata og annen relevant informasjon om kontaktpersonene i denne type selskaper fordi vi ønsker å:

 • kunne utvikle forretningssamarbeid

 • Håndtere og oppfylle kontraktsforpliktelser som f.eks. kundebestillinger, avtaler og betalinger

 • Gi tilbud om produkter og tjenester til kunder

 • Opprette kontoer og tilganger for brukere av våre produkt-/tjenesteløsninger

I tillegg kan det være nødvendig å utføre enkelte handlinger før en kontrakt kan inngås og det kan også være nødvendig å samle inn data der NXTC må oppfylle en juridisk forpliktelse som er bundet til en inngåtte databehandleravtaler.

 

Besøkende på våre digitale plattformer

Besøkende på våre digitale plattformer som nettsider, Facebook, Instagram etc. vil i noen tilfeller gi oss persondata som kan identifisere vedkommende. Identifiserende informasjon vil bli sendt til oss ved f.eks.

 • påmelding til nyhetsbrev,

 • kommentere og/eller «like» poster,

 • sende oss en epost,

 • melde seg på webinarer,

 • starte en chat-samtale

 • eller andre muligheter hvor du kan gi fra deg persondata på våre digitale plattformer. 

Ved å gi oss persondata på våre digitale plattformer, samtykker du til at vi kan lagre og behandle denne persondataen. Det er helt frivillig at du gir oss denne informasjonen og du kan når som helst avmelde deg nyhetsbrev.

 

Support og forbedringer

For abonnenter av NXTCs produkt-/tjenesteløsninger samler vi persondata om brukerne som er gitt av deg eller noen i ditt selskap, slik som deres navn, epost, gradering av brukertilgang, registreringsnummer på fartøy, posisjon på hjemmehavn, ID-nummer på bøyer, GPS-sporing av bøyer som er i respektive abonnement. ID-nummer på bøyer og GPS-sporing er «ikke-personlig» data som samles inn og lagres, men som kan kobles til bruker for å kunne gi tilfredsstillende kundesupport ved behov. Denne koblingen vil kunne bli lagret hvis hendelsen tilsier at dette er nødvendig. Generelt bruker vi denne informasjonen til å kommunisere med deg ved å:

 • Kunne tilby kundesupport for våre produkt-/tjenesteløsninger på en forsvarlig måte med en god brukeropplevelse.

 • Informere brukerne om tilbud.

 • Forbedre og utvikle kvaliteten på totalleveransen som omfatter funksjonalitet, brukeropplevelsen av våre produkt-/tjenesteløsninger samt på digitale plattformer. 

 • For å lage statistikk og «ikke-personlig» informasjon som vi og/eller våre forretningspartnere kan bruke til å kunne tilby og forbedre våre produkt-/tjenesteløsninger.

 

Sikkerhet

Din konto er beskyttet med ditt kontopassord og vi oppfordrer deg til å bruke «sterkt passord» med minimum 12 tegn kombinert med STORE og små bokstaver, tall og tegn. Slå på to-trinns autentisering. Vi oppfordrer deg til å sørge for at brukernavn og passord oppbevares forsvarlig og ikke deles med andre. Med klienter som har flere brukere i form av administratorer, brukere og seere (Viewer) deler innhold som historiske data, aktive posisjoner på bøyer osv. Tilgang til persondata styres gjennom gradering av brukerens tilgang av administrator. Hver enkelt som skal ha tilgang må opprette egen brukerkonto med personlig brukernavn og passord.

Klienten er betalende for abonnement, men klient, administrator og bruker kan være en og samme person. Vi gjør også rimelige tiltak for å sørge for at andre selskap som leverer betalingstjenester, holder din informasjon konfidensiell og sikker gjennom bruk av kryptering. Men dette vil ikke være under vår kontroll og ved å bruke våre produkt-/tjenesteløsninger, anerkjenner du at du forstår og er enig i å utsette deg for slike risikoer.

Hvis du får mistanke om at din brukerkonto er blitt kompromittert eller personopplysninger er kommet på avveie, send oss snarest en epost på privacy@nxtcatch.no 

 

Rekruttering

For jobbsøkere som søker på jobb hos NXTC vil persondata og annen informasjon som søker har valgt å dele med oss gjennom søknad, bli lagret så lenge søknadsprosessen varer. Har du sendt inn en «åpen» søknad eller skriftlig bedt om at vi beholder søknaden til senere utlysninger, anses dette som samtykke til at vi kan lagre informasjonen over en lengre periode. Vi bruker dine persondata til:

 • Behandle jobbsøknader og administrere rekrutteringsprosesser

 • Vurdere innsendt dokumentasjon, kontakte kandidater, intervjuer og ringe referanser

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til å lagre dine persondata.

 

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Vi vil kun lagre dine opplysninger kun for den perioden som er nødvendig og hensiktsmessig for å oppfylle de formål som angitt ovenfor i hht norsk lov

 

Hvordan kommuniserer vi med besøkende på nettsteder og abonnenter på våre produkt-/tjenesteløsninger?

Vi kan kontakte deg for å varsle deg angående kontoen din, for å varsle om feil bruk av produkt-/tjenesteløsningen som kan være i strid med norsk lov, for å varsle om gjenfunnet redskaper, for å feilsøke problemer med produkt-/tjenesteløsningen eller kontoen din, for å varsle om programvareoppdateringer,  for å løse en tvist, for å kreve inn gebyrer eller skyldige penger, for å spørre meningene dine gjennom spørreundersøkelser eller spørreskjemaer, for å sende oppdateringer om selskapet vårt, eller som på annen måte er nødvendig for å kontakte deg for å håndheve vår brukeravtale, gjeldende nasjonale lover og enhver avtale vi måtte ha med deg. For disse formålene kan vi kontakte deg via e-post, telefon, tekstmeldinger og post.

 

Hvordan deler vi dine personopplysninger?

Innenfor NXTC-konsernet

Visjonen til NXTC er å etablere selskapet internasjonalt med datterselskaper i flere land. For å opprettholde oversikt og innsikt kan NXTC dele dine personopplysninger på tvers av selskaper i NXTC i fremtiden.

 

Utenfor NXTC – såkalt tredjepart

NXTC kan også dele dine personopplysninger med eksterne tredjeparter i følgende sammenhenger:

Vår virksomhet er vert på Wix.com-plattformen. Wix.com gir oss nettplattformen som lar oss selge produktene og tjenestene våre til deg. Dataene dine kan lagres gjennom Wix.coms datalagring, databaser og de generelle Wix.com-applikasjonene. De lagrer dataene dine på sikre servere bak en brannmur.

Alle direkte betalingsgatewayer som tilbys av Wix.com og brukes av selskapet vårt, overholder standardene satt av PCI-DSS som administreres av PCI Security Standards Council, som er en felles innsats av merker som Visa, MasterCard, American Express og Discover. PCI-DSS-krav bidrar til å sikre sikker håndtering av kredittkortinformasjon av butikken vår og dens tjenesteleverandører.

NXTC digitale plattformer
Dersom du legger ut et innlegg, skriver kommentarer eller lignende på NXTCs sosiale medier eller andre fora på NXTCs sine nettsider, kan slik informasjon leses og brukes av alle andre som har tilgang til slike fora. NXTC er ikke ansvarlig for informasjon du tilgjengeliggjør i slike nettforumer, NXTC-nettsider eller andre lignende fora.

Forretningspartnere/underleverandører
NXTC kan dele dine personopplysninger med våre partnere så lenge dette anses som legitimt fra et forretningsperspektiv og er i overensstemmelse med gjeldende personvernlovgivning.  NXTC

NXTC benytter underleverandørsom leverer skytjenester og andre IT-tjenester som serverhost, utvikling av maskinvare, programvare, firmware, kundestøtte ved programvarefeil, hardwarefeil og vedlikehold av dette. Deling av dine persondata er helt nødvendig for å kunne tilby de tjenester som du bruker av NXTC. Dette for å kunne gi korrekt kundestøtte, gi deg innhold til webplattformen som posisjoner, sensor data, timestamps for brukerøkter, fangstdata og historiske data.

Ved bruk av underleverandører vil NXTC inngå en databehandleravtale (DBA) for å beskytte dine rettigheter til personvern i henhold til gjeldende personvernlovgivning.

Du er alltid velkommen til å be om en oversikt over og mer detaljert informasjon om NXTC sine underleverandører. Hvordan du kan kontakte oss står beskrevet i siste avsnitt i denne erklæringen.

Offentlige myndigheter
Politiet og andre myndigheter kan kreve å få utlevert personopplysninger fra NXTC. I slike tilfeller vil NXTC bare utlevere personopplysninger og data dersom det foreligger en rettskjennelse eller lignende om å gjøre det.

 

Hvor lenge oppbevarer vi dine personopplysninger og hva er dine rettigheter?

NXTC lagrer kun dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser som er inngått gjennom avtaler og kontrakter. Dine personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet og det er rettslig grunnlag som en legitim interesse eller samtykke fra deg slik at vi kan ivareta dine interesser.  Av den grunn kan dine personopplysninger ha ulike rutiner for lagring.

Du har rett til innsyn til dine personopplysninger og kan når som helst be om en oversikt over hvilke personopplysninger som er samlet inn og behandlet om deg og hvilke underleverandører NXTC har til enhver tid.  Hvis du ønsker å ta med deg dine personopplysninger fra en virksomhet til en annen virksomhet, kan du ha rett til det. Mistenker du, eller oppdager feil i dine personopplysninger kan du kontakt med oss slik at vi får korrigert dette. Du har også rett til å slette eller be om begrenset tilgang til, eller motsette deg behandling av dine personopplysninger. I slike tilfeller vil NXTC ha rett til å ikke inngå en avtale, eller fortsette levere våre produkt-/tjenesteløsninger til deg.  Du er alltid velkommen til å henvende deg til oss ved å sende til epostadressen privacy@nxtcatch.no  Du har også rett til å sende en klage til Datatilsynet vedrørende vår behandling av dine personopplysninger.

 

Hvordan bruker vi informasjonskapsler/Cookie?

Besøk denne siden www.nettvett.no eller www.allaboutcookies.org for å lære mer om Cookie. Se også vår Cookie policy for mer informasjon.

Markedsføring og profilering

NXTC bruker verktøy som f.eks. Google Analytics, med teknologier som samler inn informasjonskapsler (Cookie) og kalles profilering. Formålet med profileringen er å kunne forbedre brukeropplevelsen når du besøker våre nettsider eller andre digitale plattformer.  Dette kan gi oss bedre innsikt i hva du som potensiell eller eksisterende kunde har av interesser, hvordan du bruker nettsteder, hva du klikker på, tiden du bruker på hver side osv. Profileringen gir oss også muligheten til å kombinere dette med informasjon vi har om ditt kundeforhold privat eller via din virksomhet og levere relevant innhold til deg gjennom direkte markedsføring på nettsider, SoMe-kanaler, e-post etc.

bottom of page