top of page
BuoyRelease2.png

BÆREKRAFT

Bærekraft er kjerneverdien i hele vår virksomhet. Alle våre aktiviteter skal baseres på gunstige løsninger som har en positiv effekt på klima og miljø for de neste generasjonene. Selskapet vil kontinuerlig jobbe med forskning og utvikling som vil utfordre dagens løsninger. Løsninger som vil gi høyere effektivitet, og mer klima- og miljøvennlighet vil ha positive effekter på alle regnskap og rapporter.

Klima- og miljømål:

Hvis vi utgjør en forskjell i miljøet, kan vi påvirke klimaet på en positiv måte.

 • Vi skal implementere løsninger som skal sikre at fiskernes miljøpåvirkning blir minst mulig ved å ivareta naturens mangfold ved å eliminere muligheten for spøkelsesfiske.

 • Vi skal følge og oppfylle alle lover og regler som er implementert av myndighetene.

 • Vi vil sørge for at våre partnere i vår verdikjede opererer:

  • på en etisk måte

  • på en positiv klima- og miljømessig måte

  • på en bærekraftig måte

  • og overholder menneskerettighetskravene

  • med tiltak for å forhindre korrupsjon

 • Vi skal synliggjøre vår klima- og miljøinnsats og det vil ikke være noen tvil om hva vi forventer av nye partnere dersom de ønsker å bli inkludert i vår verdikjede.

Klima- og miljøinnsats:

Vårt digitale smarte bøyesystem er hovedsakelig laget for å forhindre spøkelsesfiske, men vi har også montert inn noen sensorer som samler inn en del unike data hver gang bøyesystemet er nedsenket. Ved å hindre tapt fiskeredskap kan vi redusere mengden mikroplast i havet. Vi antar at mellom 640.000 og 1.000.000 tonn fiskeredskap går tapt HVERT ÅR på verdensbasis. Dette er også mengden som etter hvert omdannes til mikroplast. Alle data bøyene våre samler inn som dybder, temperatur og lysgjennomtrengning på visse dyp kan brukes til å overvåke endringer i havet over tid. De samme dataene vi samler inn kombinert med andre data som vær, havstrøm osv., kan brukes til å gjøre fiskeindustrien smartere og gjøre fisket mer målrettet.

Resirkulering og sirkulær økonomi:

Vi vil tilby utleie av alle typer bøyer og på den måten vil vi prøve å holde bøyene aktive hele året. Når kunden ønsker å oppgradere sine eksisterende bøyer til nye bøyer med utvidede muligheter, skal eksisterende bøyer leveres tilbake til oss. Vi vil vurdere gjenværende brukstid i forhold til om den skal gjenbrukes til ny kunde eller om den skal resirkuleres. Vårt viktigste mål er å kunne resirkulere og gi nytt liv til alle delene som brukes i bøyen. Vi er ikke helt i mål ennå, men våre utviklere har dette som høyeste prioritet når komponenter eller design skal endres.

Miljøvennlig emballasje:

Vi vil ta bevisste valg når det gjelder emballasje, både for utsendelse og returordninger. Ved valg av materiale til emballasje skal vi kun bruke resirkulerbare materialer. Samtidig må vi hele tiden søke etter nye muligheter for å optimalisere våre pakkeløsninger. Våre leverandører må også utfordres på dette området og må kunne tilby det alternativet som setter minst fotavtrykk på miljøet.

Klima- og miljøtiltak:

For å nå våre mål om å ivareta og forbedre klima og miljø, må vi alltid:

 • Ta vare på miljøet ved å kontinuerlig se etter bedre løsninger som vil påvirke klimaet og miljøet med et mindre fotavtrykk.

 • Ta kontrollprøver der vi mistenker negative effekter på miljøet.

 • Forhindre at våre produkter og tjenester brukes til miljøkriminalitet.

 • Ha kontroll over mengden avfall og alltid søke etter de beste alternativene for avfallshåndtering.

 • For å kunne bruke produkter som har minst mulig klima- og miljøpåvirkning, må vi gjennomføre jevnlige tester med alternative produkter for å vurdere om det er forsvarlig og hensiktsmessig å gjøre endringer i produktets kretsløp fra produksjon til gjenvinning.

 • Unngå påvirkning på det ytre miljø, herunder påvirkning som bidrar negativt til klimaet.

Måling og kontroll:

Vi vil måle hvordan våre produkter og systemer påvirker klima og miljø ved å:

 • Tilbyr våre kunder et miljøregnskap som også vurderer kundens risikoprofil for miljøpåvirkning. Kan f.eks brukes til å få billigere "grønne lån" rabatter på forsikring m.m.

 • Utarbeide statistikk og tiltak f.eks. berget fangst og redskap.

Logo beskrivelse #2.png

PIN'EN REPRESENTERER EN MÅTE Å HENTE DET SOM ER TAPT, VED Å HVITE HVOR DET ER

Sustainable_Development_Goals u. navn.png
STOPPE KLIMAENDRINGENE
UTRYDDE SULT
ANSVARLIG
FORBRUK
OG
PRODUKSJON
LIV UNDER
VANN
bottom of page